TJ Sokol Hlásná Třebaň dnes

Dnešní společnost už chápe, že sedět doma před televizí nebo počítačem není ani dobré pro naše zdraví, ani pro naše sebevědomí. Pohyb je pro nás velmi důležitý a hlavně pocit štěstí, který naše těla zaplaví po pořádně propocené hodině, je nenahraditelný.

Naše malá obec není už tak malá, stále se rozrůstá a potřeby lidí se různí. Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň se ve spolupráci s místními a přespolními nadšenci snaží držet krok a neustále rozšiřovat nabídku sportovního vyžití, a to pro všechny věkové kategorie.


Cvičení TJ Sokol

Nabídka cvičebních lekcí pro děti i dospělé organizované TJ

Předškoláci 3- 6 let

Cvičitelka: Jana Šváchová

Všestranná pohybová výchova dětí předškolního věku 3 - 6 let bez rodičů.

Cvičení každý čtvrtek od 16:15 do 17:15 hod


Míčovky 7 - 15 let

Cvičitelka: Eva Machová 

Pohybová průprava se zaměřením na kolektivní hry.

Cvičení každé úterý od 18:00 do 19:00 hod 


Všestrannost 7 - 15 let

Cvičitelka: Marta Starýchfojtů  

Všestranná pohybová průprava s důrazem na gymnastiku.

Cvičení každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod 


Nabídka kurzů mimo TJ

Dětská jóga 5 - 12 let

Již třetím rokem v naší sokolovně úspěšně probíhají lekce dětské jógy s cvičitelkou Irenou Nolovou. Lekce dětské jógy probíhají pravidelně každou středu od 17:00 do 18:00 hodin.

Pro cvičební rok 2019/2020 ještě pár volných míst zbývá. Přijďte na zkušební hodinu!

Kurzovné: 2000 Kč /školní rok (10/2019 - 6/2020)