TJ Sokol Hlásná Třebaň dnes

Dnešní společnost už chápe, že sedět doma před televizí nebo počítačem není ani dobré pro naše zdraví, ani pro naše sebevědomí. Pohyb je pro nás velmi důležitý a hlavně pocit štěstí, který naše těla zaplaví po pořádně propocené hodině, je nenahraditelný.

Naše malá obec není už tak malá, stále se rozrůstá a potřeby lidí se různí. Tělocvičná jednota Sokol Hlásná Třebaň se ve spolupráci s místními a přespolními nadšenci snaží držet krok a neustále rozšiřovat nabídku sportovního vyžití, a to pro všechny věkové kategorie.


Cvičení TJ Sokol

Nabídka cvičebních lekcí pro děti i dospělé organizované TJ

Předškoláci 3- 6 let

Cvičitelka: Soňa Žatecká

Míčovky 7 - 15 let

Cvičitelka: Eva Machová 

Všestrannost 7 - 15 let

Cvičitelka: Marta Starýchfojtů