Plán sálu

Rozmístění stolů v sále a přísálí sokolovny 
Stoly č. 1 - 5 a 10 - 12 (6míst), 
stoly č. 6 a 9 (12míst), 
stoly č. 7 a 8 (10míst), 
stoly č. 13 - 15 (8míst)