Naši cvičitelé

Ing. Vladimír KUNC

Starosta sokola

Ing. Marta Starýchfojtů

Náčelnice sokola
Cvičitelka žactvo

Ing. Miroslav Stříbrný

Vzdělavatel
Stolní tenis

TABATA/ HIIT
Miluška Snopek

Vysoce intenzivní intervalový trénink, je druh cvičení, při kterém se střídá cvičení (interval) o vysoké zátěži se cvičením o nízké zátěži či s úplným odpočinkem.

PILATES
Zuzka Fleková

Pilates je pro mě důležitá součást života, která mě před mnoha lety zbavila bolestí zad. Proto jsem se rozhodla pomáhat i ostatním a ukázat jim, že pomocí jednoduchých, ale funkčních cviků, můžeme už po prvních lekcích cítit úlevu. Pilates se věnuji 15 let a veřte, že to funguje! Ačkoliv pro případné přihlížející to může vypadat, že se "jen válíme po zemi" :-) Máme jen jedno tělo, pojďme ho hýčkat!

.

FUNKČNÍ TRÉNINK
Lucka Musialová

Funkční trénink je soubor cvičení, které přirozeným způsobem zapojují co nejvíce svalových skupin najednou a to tak, aby maximálně odpovídaly potřebám daného jedince - tedy aby se opravdu jednalo o "funkční trénink."