ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA OBDOBÍ IX/2023 - VIII/2024

Výše příspěvku pro aktivní členy:
Děti do 18ti let 1000 Kč/ rok
Dospělí 18 - 64 let 2200 Kč/ rok
Senioři 65+ let 1100 Kč/ rok

Členové, kteří nenavštěvují žádné cvičební hodiny platí pouze základní členský příspěvek, a to: děti do 18ti let / 200 Kč, dospělí 18 - 64 let / 300 Kč a senioři 65+/ 200 Kč v daném školním roce. Příspěvky je nutno uhradit do 30. října 2022. Platba je možná poukázáním na účet Sokola č. ú.: 252063817 / 0300, jako variabilní symbol uveďte datum narození člena ve tvaru DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce jméno člena. Dále úhradou v hotovosti přímo v hodině některému z cvičitelů.
První ukázkovou lekci mají všichni zájemci o cvičení zdarma, v případě zájmu o cvičení je třeba se začlenit a uhradit členské příspěvky v co možná nejkratším termínu. Členové plnící své povinnosti vůči TJ mají právo navštěvovat libovolně nabízené cvičební hodiny do maximální kapacity daného cvičení.
Osoby (nečlenové), kteří se chtějí nepravidelně účastnit některých cvičení (sportů), mohou uhradit jednorázový poplatek ve výši 100 Kč/cvičební blok(dospělí) nebo 50Kč/cvičební blok (děti do 18ti let), a to přímo u cvičitele. 

Nové přihlášky jsou ke stažení u cvičitelů nebo zde:


Ceny pronájmu sokolovny a hřiště TJ Sokol Hlásná Třebaň
Venkovní hřiště:                         150 Kč/ hodina 400 Kč /dopoledne 800 Kč/ den
Pronájem tělocvičny I (velký sál) 300 Kč/ hodina nevytápěný prostor
                                                 500 Kč/ hodina vytápěný prostor
Pronájem tělocvičny II (malý sál) 250 Kč/ hodina nevytápěný prostor
                                                 400 Kč/ hodina vytápěný prostor
Pro pronájem sokolovny kontaktujte ing. Kunce, tel.: 604 239 722. Při hromadných a dlouhodobých akcích je možná individuální dohoda.