VALNÁ HROMADA

KDY: STŘEDA 31. BŘEZNA OD 20:00 HOD.
KDE: SOKOLOVNA HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Program: 

  • Zahájení, volba návrhové a volební komise
  • Kontrola úkolů z minulé valné hromady
  • Hodnotící zpráva výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období
  • Zpráva kontrolní komise
  • Volba starosty a členů výboru
  • Plán činnosti na rok 2022
  • Volba delegátů na valnou hromadu Župy
  • Usnesení, závěr

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Místo konání: SOKOLOVNA HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Termín: 25. - 29. 7. 2022
Věková hranice SPORTOVCŮ: 5 - 12 let
cena TÁBORA: 3500 Kč ( sleva pro členy sokola a sourozence: 3250 Kč)

Co vaše děti čeká? Program 7:30 - 16:30 hod. * zkušení vedoucí * sporty s trenéry (míčové hry, gymnastika, atletika, fotbal, tanec, ...) * lekce angličtiny každý den * zázemí nově zrekonstruované tělocvičny * pobyt venku v krásném okolí * dobrodružství * kvalitní strava po celý den

Rezervace míst, informace: monika putalová, tel: 605 473 391, moni.putalova@gmail.com