TJ Sokol Hlásná Třebaň

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!

Valná hromada se přesouvá na čtvrtek 18. června 2020.

POZVÁNKA 

na

VALNOU HROMADU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL HLÁSNÁ TŘEBÁŇ 


která se koná ve středu 17. června 2020 v 1900 hod. v místní sokolovně. 

Program : 1) Zahájení 
                2) Kontrola úkolů z minulé valné hromady
                3) Hodnotící zpráva výboru o činnosti a hospodaření za uplynulé období
                4) Zpráva kontrolní komise
                5) Plán činnosti na rok 2020
                6) Volba delegátů na valnou hromadu Župy
                7) Usnesení, závěr 

Těšíme se na Vaši účast starosta Ing. Vladimír Kunc v.r 

Vážení cvičenci a příznivci sportu.

Dochází k postupnému rozvolňování vladních opatření k zamezení šíření COVID-19. 
TJ Sokol Hlásná Třebaň z důvodu probíhající rekonstrukce již ve školním roce 2019/2020 cvičební lekce neobnoví.
Cvičení v rámci jednoty bude zahájeno od 9/2020. 
Od 11. května je možné využívat individuálně bezplatně venkovní hřiště. Hřiště bude volně přístupné.

Prosíme, aby všichni uživatelé dodržovali platná nařízení v souvislosti s COVID-19, hygienická opatření a pořádek na hřišti.

Ve zdravém těle, zdraví duch

To už věděli naši předkové

 Rekonstrukce sociálních zařízení sokolovny

 Konec minulého školního roku nadešel v naší sokolovně o něco dříve. Důvodem bylo zahájení rekonstrukce sociálního zařízení v polovině června. Díky dotaci Krajského úřadu Středočeského kraje na podporu sportu získala naše tělocvičná jednota dotaci ve výši 300tis. na rekonstrukci pánských a dámských toalet. Dle rozpočtu přidala TJ z vlastních zdrojů dalších 200tis. Kč Vzhledem ke stáří budovy bylo nutné kompletně vyměnit veškeré rozvody vody, kanalizace, topení i elektřiny. Boční vchod byl zazděn, stropy zatepleny a došlo i na výměnu oken a kompletního obložení stěn a podlah. Na dámských toaletách byla nově vybudovaná sprcha. Jak se akce zdařila mohou posoudit všichni uživatelé sportovišť TJ.

Druhá etapa úprav zázemí cvičenců byla zahájena v září s rozpočtem 550tis. ve spolupráci s místním obecním úřadem a představuje vybudování toalety pro invalidy, úklidové místnosti, sprch a šaten. Samozřejmostí je plynové ústřední topení včetně ohřevu vody a kompletní TZB.
Stavba probíhá za provozu sokolovny a žádáme tedy o shovívavost, s tím, že ukončení stavby je plánováno na konec listopadu.

V případě úspěšného zajištění fiančních prostředků proběhne v jarních měsících roku 2020 závěrečná etapa modernizace budovy. Ta spočívá ve vybudování nové cvičební kobercové plochy určené pro beznářaďové využití s možností propojení se stávajícím cvičištěm. Rozpočet obsahuje výměnu oken, dveří, zateplení stropu a kompletní TZB.
Věříme, že to není jen záměr ?!

S kým si u nás můžete zacvičit?

Druhy cvičení a cvičitelé

Jana / Cvičení pro předškolní děti 3 - 6

"Rozvoj pohybových schopností je důležitý už v raném věku. Držení těla, koordinace pohybů, rovnováha, pružnost, to a mnohem více děti uplatní i ve starším věku."

Marta / Všestrannost pro žáky 6 - 15

"Základy gymnastiky, atletiky, pohybová průprava. Pro děti je pohyb přirozený a pomáhá jim utvářet osobnost."

Eva / Míčovky pro žáky 6 - 15

„Týmové hry nás baví. Rozvíjí nejen koordinaci, budují soutěživého ducha, smysl pro FAIR PLAY a  schopnost spolupráce.

Jakub / Floorball 6 - 99

„Trocha adrenalinu před sobotním obědem pro taťky a jejich ratolesti. Maminky, můžete se věnovat vaření.

Miluška / Zdravotní cvičení

„Pohyb je důležitý v každém věku. Pomáhá nám nejen se zatuhávajícím svalstvem zad a končetin, ale produkce hormonu štěstí nás udržuje stále mladé.