Všechna cvičení v rámci TJ Sokol Hlásná Třebaň jsou s platností od 12.3.2020 do odvolání zrušena.

Ve zdravém těle, zdraví duch

To už věděli naši předkové

 Rekonstrukce sociálních zařízení sokolovny

 Konec minulého školního roku nadešel v naší sokolovně o něco dříve. Důvodem bylo zahájení rekonstrukce sociálního zařízení v polovině června. Díky dotaci Krajského úřadu Středočeského kraje na podporu sportu získala naše tělocvičná jednota dotaci ve výši 300tis. na rekonstrukci pánských a dámských toalet. Dle rozpočtu přidala TJ z vlastních zdrojů dalších 200tis. Kč Vzhledem ke stáří budovy bylo nutné kompletně vyměnit veškeré rozvody vody, kanalizace, topení i elektřiny. Boční vchod byl zazděn, stropy zatepleny a došlo i na výměnu oken a kompletního obložení stěn a podlah. Na dámských toaletách byla nově vybudovaná sprcha. Jak se akce zdařila mohou posoudit všichni uživatelé sportovišť TJ.

Druhá etapa úprav zázemí cvičenců byla zahájena v září s rozpočtem 550tis. ve spolupráci s místním obecním úřadem a představuje vybudování toalety pro invalidy, úklidové místnosti, sprch a šaten. Samozřejmostí je plynové ústřední topení včetně ohřevu vody a kompletní TZB.
Stavba probíhá za provozu sokolovny a žádáme tedy o shovívavost, s tím, že ukončení stavby je plánováno na konec listopadu.

V případě úspěšného zajištění fiančních prostředků proběhne v jarních měsících roku 2020 závěrečná etapa modernizace budovy. Ta spočívá ve vybudování nové cvičební kobercové plochy určené pro beznářaďové využití s možností propojení se stávajícím cvičištěm. Rozpočet obsahuje výměnu oken, dveří, zateplení stropu a kompletní TZB.
Věříme, že to není jen záměr ?!

S kým si u nás můžete zacvičit?

Druhy cvičení a cvičitelé

Jana / Cvičení pro předškolní děti 3 - 6

"Rozvoj pohybových schopností je důležitý už v raném věku. Držení těla, koordinace pohybů, rovnováha, pružnost, to a mnohem více děti uplatní i ve starším věku."

Marta / Všestrannost pro žáky 6 - 15

"Základy gymnastiky, atletiky, pohybová průprava. Pro děti je pohyb přirozený a pomáhá jim utvářet osobnost."

Eva / Míčovky pro žáky 6 - 15

„Týmové hry nás baví. Rozvíjí nejen koordinaci, budují soutěživého ducha, smysl pro FAIR PLAY a  schopnost spolupráce.

Jakub / Floorball 6 - 99

„Trocha adrenalinu před sobotním obědem pro taťky a jejich ratolesti. Maminky, můžete se věnovat vaření.

Miluška / Zdravotní cvičení

„Pohyb je důležitý v každém věku. Pomáhá nám nejen se zatuhávajícím svalstvem zad a končetin, ale produkce hormonu štěstí nás udržuje stále mladé.